Open Positions

Hledáme studenty pro řešení projektů z různých oblastí našeho výzkumu, viz stránka Research. Téma je možné individuálně domluvit (dle zájmu) a použít v rámci projektových předmětů, zadání BP nebo DP případně jiných.

Informace R. Šmíd smid@fel.cvut.cz,